close
FOLLOW US ON 

นครนายกน่ายลท่องเที่ยววิถีชุมชนเมืองน่าอยู่ สู่เส้นทางธรรมชาติ

นครนายกน่ายลท่องเที่ยววิถีชุมชนเมืองน่าอยู่ สู่เส้นทางธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560  เวลา 11.00 ณ.วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนหอยทาก อาช่า จังหวัดนครนายก  ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก. เป็นประธานเปิดโครงการนครนายกน่ายลท่องเที่ยววิถีชุมชนเมืองน่าอยู่ สู่เส้นทางธรรมชาติ  โดยนายนฤพล สังเกตุ ผอ.ทกจ.นครนายก กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางไพรวัลย์ ศรีเทพ ผช.ทกจ.นครนายก จ.ส.ต.สกล ทองคำผอ.ททท.นครนายก และ ดร.สว่าง ทองไพ นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว นำคณะสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวเข้าศึกษาโครงการเกษตรยั่งยืน”นครนายก”

จากความอุดมสมบูรณ์ ป่าไม้และสภาพอากาศของจังหวัดนครนายก ทำให้มีหอยทากยักษ์ (Achatina fulica)แพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว และกัดกินพืชผลทางการเกษตร สร้างความเสียหายให้วงกว้าง ดังนั้นเพื่อควบคุมจำนวนหอยทาก และใช้ประโยชน์จากการเก็บเมือก(Snail Filtrate) ซึ่งมีคุณสมบัติโดดเด่นต่อการบำรุงผิวพรรณ ซึ่งเป็นการแสวงหาโอกาสอย่างชาญฉลาด ในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงหอยทากอาช่า โดยการสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) ซึ่งเป็นองค์กรรัฐ ที่มีความเชี่ยวชาญและเครื่องมือ ในการวิจัยและพัฒนาเซรั่มเมือกหอยทาก (Snail Filtrate Serum)  ร่วมกับบริษัท เอเดนอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย เพื่อความกินดีอยู่ดี โดยดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ได้จัดตั้งเป็นศูนย์เกษตรยั่งยืนที่จังหวัดนครนายกเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงหอยทากยักษ์เนื่องจากเขตจังหวัดนครนายกพื้นที่เป็นเทือกเขามีป่าชุ่มชื่นและพื้นที่ราบทำนา ทำสวน ทำไร่ก็เลยทำให้หอยทากจะออกมาในยามค่ำคืนแล้วกินพืชผักและต้นข้าวตามนาข้าว พอชาวบ้านพบเห็นหอยทากก็รังเกียจ เอาไปทำลายให้มันตายไป แต่ปัจจุบันเมื่อมีโครงการเกษตรยั่งยืนเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนให้เลี้ยงหอยทากยักษ์ในเขตจังหวัดนครนายก  เกษตรเห็นคุณค่าของหอยทากทำเป็นฟาร์มเลี้ยงหอยทากและมีผู้เลี้ยงฟาร์มเล็กหรือฟาร์มใหญ่ 70 รายจะมีการส่งให้มีผู้เลี้ยงหอยทาก 100 รายในเขตจังหวัดนครนายก  ถ้ามีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวนครนายกไปพักที่ศูนย์โครงการเกษตรยั่งยืนนครนายก  ช่วงเวลา 09.00น.ทุกวันจะมีเกษตรกร  นำเมือกหอยทากที่เก็บได้แล้วมาส่งภายในศูนย์  นักท่องเที่ยวสามารถชมการตรวจสอบความเข้มข้นของเมือกหอยทากได้  ถ้านักท่องเที่ยวสนใจจะเดินทางไปเที่ยวชมหรือพักแรมภายในศูนย์โครงการเกษตรยั่งยืนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรนัน ภัทรธุวานัน โทรศัพท์ 081-7336430 หรือท่านใดสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายเซรั่มอาช่า  “ขวดเดียวจบทุกปัญหาผิว”  ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์  0-2587-4607 08-1375-0342 หรือ เฟสบุ๊ค achathai

 

Leave a Response