close
FOLLOW US ON 

พี่หนุ่ม-สุทน พากราบพระธาติลำปางหลวง เมืองเขลางค์นคร

สบายๆ เช้าวันอาทิตย์ที่ 10พฤศจิกายน2562 ถ้าหากมีโอกาสได้ไปเที่ยวเมืองเขลางค์นครหรือนครลำปางหรือ จ.ลำปาง ต้องแวะวัดพระธาตุลำปางหลวงสร้างขึ้นสมัยพระนางจามเทวีและตามความเชื่อของการจัดสร้างองค์พระมหาธาตุเจดีย์ล้อมรอบด้วยมหานทีสีทันดรเป็นแม่น้ำกว้างใหญ่อยู่ระหว่างดินแดนตอนเหนือของชมพูทวีปและองค์พระมหาธาตุเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ดังนั้นสาธุชนชาวพุทธจึงไปเวียนเทียนรอบองค์พระมหาธาตุเจดีย์3รอบ เพื่อตั้งจิตภาวนาว่าพุทโธๆๆๆครับ


#เก็บเรื่องมาเล่าโดยหนุ่มสุทน
#รักษ์เที่ยว #รักษ์ทะเลไทย
#รักษ์สุมทรสงคราม #รักษ์ตัวเองนะ
#คนรักษ์กาแฟ #bigmaptravel
#เที่ยวเพลิน #tourismlocallife
#STNewsThailand

Leave a Response